Ewidencja opakowań

Każdy przedsiębiorca podlegający ustawie o opłacie produktowej (organizacje odzysku nie zwalniają z tego obowiązku) jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji opakowań wprowadzanych na rynek wraz z produktami. Ewidencja ta jest podstawą do określenia masy odpadów opakowaniowych, które mają być poddane pod odzysk i recykling. Ustawa nie określa wzoru takiej ewidencji. W praktyce można ją prowadzić chociażby ręcznie w zeszycie. Zgodnie z art. 11 ustawy ewidencja ta musi zawierać: dane o masie i rodzajach wprowadzanych na rynek opakowań wraz z produktami, nazwę i siedzibę lub imię i nazwisko oraz adres przedsiębiorcy. Ewidencja powinna być prowadzona rzetelnie i czytelnie, tak aby inspekcja ochrony środowiska mogła ocenić jej prawidłowość. Nie określono, jak często należy ewidencjonować wprowadzane na rynek opakowania – zależy to od wielkości firmy oraz charakteru jej działalności. Jedni będą sporządzać ewidencję na bieżąco, inni co miesiąc lub co kwartał. Ustawa wymaga jednak aby ewidencję wraz z potwierdzającymi ją dokumentami przechowywać przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, którego ona dotyczą.

1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek (brak głosów)

Ten wpis został opublikowany w niedziela, Maj 31st, 2009 o 22:55 w kategorii Biznes.


mariza